Het Keltisch Kruis

Het Keltisch Kruis

Als je je verdiept in de tarot dan kom je heel vaak ook het Keltisch Kruis tegen. Dit is het meeste bekende legpatroon.

Het Keltisch kruis is een kaartlegging die in de tarot of bijvoorbeeld de Lenormand kaarten gebruikt wordt.
Het Keltisch kruis wordt ook wel het Bokaal en Staaf-legpatroon genoemd, waarbij de eerste 6 kaarten uit het patroon voor de bokaal staan en de laatste 4 kaarten voor de staaf. Het Keltisch kruis is door Arthur Waite ( bekend als ontwerper van de Rider-Waite tarot ) in 1910 geïntroduceerd in de Rider-Waite Tarot. Sindsdien is het een van de meestgebruikte leggingspatronen die in de tarot gebruikt worden.

Op het patroon Verleden – Heden – Toekomst na, is de meest bekendste tarotlegging toch wel het Keltisch kruis. Hierbij kies je 10 willekeurige kaarten, welke vervolgens in de tarot legging stuk voor stuk behandeld zullen worden.

Het Keltisch Kruis in de Tarot bestaat uit twee delen. Deze delen verwijzen naar de twee delen van het kruis dat in Ierland heel bekend is.

Een Keltisch kruis is een kruis met een cirkel of halo er doorheen, die licht symboliseert. Het is een symbool van het Keltisch christendom en een combinatie van het christelijk kruis met een heidens zonnewiel. Het kruis is vaak versierd met Keltisch knoopwerk of traditionele Gaelische symbolen. Het wordt ook wel het Ierse kruis genoemd.

Deze legging is gebaseerd op de vorm en betekenis van de Keltische kruisen die te vinden zijn in Engeland en Ierland, van op z’n minst 1200 jaar oud. De oorsprong ervan ligt waarschijnlijk in de Noorse mythologie, het kruis was daar het symbool van de god Odin. Het Keltische kruis is dan ook gevonden in gebieden waar vroeger Odin aanbeden werd. Een Keltisch Kruis is de combinatie van een christelijk kruis met een cirkel. Het kruis is het karaktiserende symbool van het Keltische christendom.

Het staande kruis bestaat uit een cirkel en een kruis die samen aan een verticale schraagbalk zijn bevestigd. Deze tarot kaartlegging, welke je dus overigens ook met de lenormandkaarten kunt doen, is erg geschikt voor het stellen van specifieke vragen maar ook om inzicht te krijgen in meer algemene situatie. Deze tarotlegging kan jou heel veel informatie geven over jouw situatie en is een klassieke, veelgebruikte kaartlegging in de tarot.

Wat is het Keltisch kruis?

Het Keltisch kruis is een van de oudste patronen voor een tarotlegging. Hierbij kies je 10 willekeurige kaarten, die in een zeer specifieke volgorde worden neergelegd. Met een beetje fantasie kan je in deze vorm een kruis herkennen.

Het Keltisch kruis krijg je als leerling vaak al in het begin onder de neus. Je gebruikt deze omdat het een legpatroon is die je eigenlijk toch wel moet kennen. Klopt. Datzelfde heb ik ervaren in mijn opleiding. Toentertijd heb ik nog vele andere legpatronen aangeleerd gekregen die ik echter veel makkelijker vond. Het Keltisch kruis met zijn 10 kaarten vond ik maar lastig en vooral veel, hoe hier een duidelijk verhaal van te maken? Gevolg was dat ik in alle volgende jaren me meer bezig hield met de kleine legpatronen van 4,5,6,7 kaarten en het Keltisch kruis in de hoek parkeerde.
Tot het moment kwam dat deze weer in mijn vizier kwam en ik toch de uitdaging aanging om het Keltisch kruis te gaan begrijpen. Het duurde even maar nu is het één van mijn favoriete patronen in de Tarot.  

Het Keltisch kruis legpatroon

Het ‘mini-kruis’

De legging begint met twee kaarten (nr. 1 en 2.), die overdwars worden neergelegd. Zo heb je gelijk al een kruis gemaakt, waarmee je in feite al een antwoord op je vraag zou kunnen krijgen. Dit kleine eenvoudige kruis vertegenwoordigt het heden en vorm de sleutel tot de rest van de legging. De kaarten vertegenwoordigen de twee belangrijkste elementen van de huidige situatie waarin je je bevindt. Het kleine kruis is letterlijk de kern van de zaak.

Het grote kruis (met de vier armen)

De vier kaarten naast het kleine kruis vormen twee lijnen die elkaar kruisen in het heden. De horizontale lijn is de tijdlijn, en gaat over gebeurtenissen in het heden, verleden en de toekomst. De verticale lijn gaat juist over de innerlijke wereld en de verschillende niveaus van bewustzijn. Dit kan nog veel specifieker, maar daar ga ik nu even verder niet op in. Voldoende is om de kaarten 1 tot en met 6 binnen deze context te beoordelen.

We zien een kruis (de kaarten 1 t/m 6) en een ‘staf’ (de kaarten 7 t/m 10). Het kruis betekent: het onbewuste (3) en het verleden (4) leiden naar het bewuste (5) en de toekomst (6).

De stafkaarten duiden op je innerlijke gids. Ze geven commentaar op de situatie.

Het Keltisch kruis legpatroon

Bij deze bovenstaande cijfers hoort onderstaande uitleg:

 • 1 Dit is de kern, het nu.
 • 2 Dit kruist het. Dit is het probleem of obstakel.
 • 3 Dit zijn de wortels. Hier komt het probleem uit voort.
 • 4 Dit ligt achter. Dit is iets uit het verleden. Het kan een invloed zijn die afneemt of iets wat de vrager geleerd heeft.
 • 5 Dit ligt boven. Dit is de kroon van het geheel, vaak een wens of doel van de vrager.
 • 6 Dit ligt voor. Dit is een blik in de toekomst. Dit staat te gebeuren.
 • 7 Dit is de vrager zelf in verband met zijn vraag. Deze kaart geeft aan hoe de vrager tegenover de vraag staat.
 • 8 Dit is de omgeving. De kaart op deze plek geeft informatie over hoe de omgeving de vrager ziet, maar ook hoe de omgeving de vrager beïnvloedt of wat de vrager uitstraalt.
 • 9 Dit is wat de vrager hoopt of vreest. Meestal allebei.
 • 10 Dit is de uitkomst. Waartoe het kan leiden mits je actie onderneemt.

Het keltisch kruis heeft 10 kaarten. Het voordeel van deze manier van tarotleggen is dat deze geschikt is voor alle vragen. Het geeft je niet alleen inzicht in de achtergrond van je vraag, maar ook waar je rekening mee moet houden in de toekomst. Omdat deze manier van tarotlegging de vraag op verschillende manieren belicht, wordt deze manier ook het meest gebruikt.
Het is echter niet een eenvoudige legging en het vereist enige tijd om er vertrouwd mee te raken.

Hoe kies je nu de tien kaarten?
Schud eerst je tarotkaarten totdat jij denkt dat ze goed genoeg geschud zijn.
Kies 10 kaarten die jou aanspreken. Houd de kaarten altijd met de afbeelding naar beneden. Jouw gevoel zegt je wel welke kaarten voor jou op dat moment de juiste kaarten zijn. Het belang bij tarotkaarten is dat je een connectie maakt tussen je onderbewustzijn en de kaarten. Laat je gevoel je dus leiden!
Je kiest 10 kaarten, de 1e kaart leg je met de afbeelding naar beneden voor je neer. De 2e kaart leg je er met de afbeelding naar beneden bovenop. Ga zo door tot je 10 kaarten hebt gekozen. Als je de 10 kaarten hebt gekozen kun je ze gaan neerleggen in het patroon van in dit geval het Keltisch Kruis.
Daarna ga je de kaarten duiden.*

Als je in boeken of via internet gaat kijken kom je soms twee soorten van het Keltisch kruis tegen. Er zit niet heel veel verschil tussen, maar toch… probeer het verschil maar eens uit.
Een variant is de volgende
Klassieke legging van Keltisch kruis

 • 1 Dit is de kern, het nu , de essentie
 • 2 Dit kruist het. Dit is het probleem of obstakel. De dwarsligger
 • 3 Wat hij/zij bewust nastreeft. Het begrip en inzicht dat de cliënt op dat moment heeft (hoofd)
 • 4 Op dit niveau ligt de kwestie gevoelsmatig verankerd (hart)
 • 5 Deze plek geeft het recente verleden aan of een veel langer verleden, waarin dezelfde kwestie aan de orde was. Hier zien we dus een aanwijzing omtrent de oorzaak van de huidige situatie. Dit is de omgeving. De kaart op deze plek geeft informatie over hoe de omgeving de vrager ziet, maar ook hoe de omgeving de vrager beïnvloedt of wat de vrager uitstraalt.
 • 6 De eerste kaart die naar de toekomst verwijst. Wat staat er te gebeuren of wat kan de vraagsteller doen of laten?
 • 7 Deze kaart laat de houding zien van de vraagsteller ten opzichte van het thema
  (plek 1 en 2)
 • 8 De invloed van anderen op het thema. Omgevingsinvloeden
 • 9 Onbewuste verwachtingen en angsten.
  De betekenis van deze kaart (op deze plek) wordt vaak onderschat. Immers onze onbewuste angsten en verwachtingen kleuren ons gedrag.
 • 10 De kaart op deze plek toont het vooruitzicht op langere termijn, waarin het thema zich uitmondt.

In het Keltisch kruis is het van belang dat je de kaarten niet los van elkaar ziet. Het is belangrijk om de kaarten rustig te leren lezen. Alle kaarten houden namelijk verband met elkaar in dit patroon. Ga altijd uit van je eigen gevoel. Heb jij het gevoel dat de kaarten niet kloppen? Bekijk ze rustig nog een keer. Neem zeker in het begin de tijd voor dit patroon. Probeer te bekijken of je de kaarten op een andere manier kan interpreteren. Lukt het je niet meteen ga dan naar de volgende kaart en blijf in gesprek met de vraagsteller, je zult merken dat op een gegeven moment die ”lastige” toch klopt en herkenbaarder gaat worden.
Laat de kaarten nooit je leven leiden!** De kaarten kunnen je ondersteuning bieden bij lastige vraagstukken of je helpen om meer connectie te krijgen tussen je bewuste ik en je onderbewuste ik.

Ben je nog niet zo heel vertrouwd met het patroon Keltisch kruis kan het een tip zijn om een soort van rapportage te maken voor jezelf. Maak een foto van alle kaarten en noteer je eigen uitleg, bekijk een aantal dagen later wat je eruit hebt gehaald en wat je nu meer ziet of beter had kunnen doen. Zo verbreed je je kennis en blijf je oefenen. Hoe vaker je oefent des te makkelijker je het uiteindelijk afgaat.
Veel succes en vooral veel plezier met de tarot!

Tip: De pocket Rider-Waite Tarot is handig voor grotere spreads zoals deze. Dit zijn kleinere kaarten dan de originele versie.

Ga eens op een ontdekkingsreis naar het binnenste van jezelf
Jan Backus

Dank je wel voor het lezen van dit blog.
Sonja Backus
Tarot Mediator
Venlo

*Duiden = vertalen

** Jij bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leven. De tarotkaarten (of andere kaarten) kunnen je helpen om inzicht te krijgen in bepaalde kwesties. Tarotkaarten zeggen jou nooit wat jij moet doen en wat je moet laten. Het leggen van tarotkaarten mag nooit de enige allesomvattende leidraad worden in je leven. De ‘uitkomst’ van een kaartlegging ligt nooit vast. Jij bepaalt wat je met de informatie doet die de kaarten je geven en geeft daardoor altijd zelf richting aan je toekomst.

(Alle blogs zijn geschreven door eigen ervaring, informatie via gelezen boeken, opleidingen, cursussen, internet en gesprekken met derden. Een blog met eigen interpretatie. Voor vragen of opmerkingen kun je altijd een mail sturen naar sonja@praktijkaquila.nl)

Info: Wikipedia
Stichting de Ster
MediumKiezen
spiridoc