De 4 Elementen

De 4 Elementen

Misschien heb je weleens gehoord of gelezen over de elementen.
Wat zijn deze elementen precies en wat betekenen ze voor ons?
Omdat de tarot ook met de elementen werkt wil ik hier 4 blogs
wat dieper op in gaan.

”Elementen zijn de stoffen of krachten waartoe volgens oude filosofische en religieuze concepten alles op aarde te herleiden is. ”

De vier traditionele elementen, aarde, water, lucht en vuur, zijn de vier oerprincipes waaruit alles is opgebouwd.  In de natuur waar wij deel van uitmaken zijn de elementen bestanddelen van de ons omringende werkelijkheid.
Aarde, water, lucht en vuur of ter vergelijking: met materie, gevoel, ratio en daadkracht.
Wij mensen zijn dan ook op verschillende manieren samengesteld uit deze principes op lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spiritueel gebied.
Daarbij kunnen we onderscheid maken tussen mannelijke en vrouwelijke elementen, of te wel ”actieve” en ”passieve” elementen / gevende  en ontvangende.

De mannelijke elementen (actief en gevend ) zijn vuur en lucht,
de vrouwelijke elementen (passief en ontvangend ) zijn water en aarde.

Het element water: emotionaliteit en vrouwelijkheid , heeft als tegenpool het element lucht: rationaliteit, het verstand.
En het element Aarde: praktische zin, betrouwbaarheid en allerlei solide eigenschappen, heeft als tegenpool het element Vuur: enthousiast op het leven afstormen en juist niet zo voorzichtig zijn.

Vuur
Als mens hebben we het licht nodig om ons een mens te voelen. Zonder innerlijk en uiterlijk licht kunnen we niet leven. Het licht kunnen we ook vuur noemen. We hebben allemaal warmte en liefde nodig om te leven. Dit innerlijk vuur moeten we ook leren beheersen en op tijd weer doen oplaaien, er moet balans zijn. Vuur is het principe van levensenergie en psychologisch is het het principe van de wil. De wil is misschien wel de belangrijkste factor voor het leven, zonder levenswil ga je in wezen dood.
In de tarot is het vuur element verbonden met de Staven.

Lucht
De lucht verbindt ons mensen op deze aarde en is niet gebonden aan landsgrenzen, ras, geloof of kleur, we ademen allemaal lucht in.
Lucht zien we niet, we beleven haar als de wind die waait. We voelen het alleen als het beweegt, van licht briesjes dat heerlijk aanvoelt op een zomerse avond tot een orkaan die complete steden tot puin omver slaat. Lucht is van levensbelang, de eerste adem teug en de laatste uitademing zijn nauw met elkaar verbonden, ze brengen en nemen het leven.
In de tarot is het lucht element verbonden met de Zwaarden.

Water
Het grootste deel van de aarde is bedekt met water, een dunne sluier van waterdamp hangt als een dampkring om de aarde heen. Water beweegt, spuit tegen de zwaartekracht de lucht in, stroomt, verdampt en bevriest.
Als mens bestaan we voor 80% uit water.
Je kunt water ook vasthouden: als je letterlijk te veel water vasthoudt, kan het ook zijn dat je bijvoorbeeld te veel emoties vast houdt. En omgekeerd: als het element water te weinig aanwezig is in je leven, en het gevoel heel moeilijk te hanteren is, kan letterlijk water, zoals een douche nemen, de zee, een regenbui, of veel drinken, heel goed helpen!
Een overmaat van water kan betekenen dat je je niet goed kunt afschermen: dan moet het element aarde weer gestimuleerd wordt. Een overmaat aan water kan ook betekenen dat je niet goed kunt relativeren: dan moet het element lucht gestimuleerd worden. Meer in beweging komen, uitwisselen met mensen, dingen delen met een ander kan dan helpen.
In de tarot is het water element verbonden met de Bekers ook wel Kelken genoemd.

Aarde
De aarde voedt en draagt zo zodat wij als mens ons leven leiden. Aarde is het element dat het meest concreet is, het meest stabiel. Iedereen die wil aarden, die niet meer goed in zijn lijf zit, kan alleen al door simpelweg langzame maar gestage loopbewegingen te maken in een routine-achtig ritme, weer aarden. Wandelen bijvoorbeeld. Mensen die opeens heel zenuwachtig worden, en waar het element lucht ineens hoogtij viert, en het element aarde en water uit balans kan zijn, gaan uit zichzelf al vaak wandelen. Het helpt echt. (of ijsberen). De elementen worden door meerdere zintuigen waargenomen, we kunnen ze allemaal zien, maar ook ruiken en vooral voelen.
In de tarot is het aarde element verbonden met de Pentagrammen ook wel Munten genoemd.

Weet jij welk element je bent?

Ga eens op een ontdekkingsreis naar het binnenste van jezelf.
Jan Backus

Dank je wel voor het lezen van dit blog.

Sonja Backus
Tarot Mediator

(Alle blogs zijn geschreven door eigen ervaring, informatie via gelezen boeken, opleidingen, cursussen, internet en gesprekken met derden.
Een blog met eigen interpretatie. Voor vragen of opmerkingen kun je altijd een mail sturen naar sonja@praktijkaquila.nl)