Tarot Beroepsvereniging

De Tarot Beroepsvereniging Nederland (TBN) zet zich in voor de belangen van tarotprofessionals in Nederland.
Door opleiding en regelmatige nascholing wordt de kennis bijgehouden en uitgebreid. De bij de Tarot beroepsvereniging aangesloten leden werken door het hele land.

Om lid te kunnen worden van TBN kun je een opleiding volgen en als je je (vervolgens) wilt aanmelden als lid, oriënteer je dan d.m.v. het beroepsprofiel of de opleiding voldoet aan je wensen.
Een door TBN geaccrediteerde opleiding dient minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

In de opleiding 200 uren besteden aan praktijk en studie.
50 uur opleiding in gesprekstechnieken , waarbij o.a. in de relatie van tarotprofessional en
cliënt ervaring opgedaan dient te zijn.
Onderwezen hebben in de 3 klassieke decks (Waite, Crowley en Marseille) en minimaal 1 van deze decks kundig kunnen hanteren als Tarotprofessional .
De opleiding af hebben gesloten met een diploma inclusief een scriptie gerelateerd aan een van eerder genoemde klassieke decks.

Praktijk Aquila heeft aan bovenstaande voorwaarden voldaan en staat geregistreerd op de deskundigenlijst bij de Tarot Beroepsvereniging Nederland.

Toelating tegenwoordig
Ben je geïnteresseerd in tarot en wil je aspirant lid worden? Dat kan altijd.
Aspirant leden die gewoon lid willen worden kunnen deelnemen aan een toelatingstoets.
Door de toelatingstoets wordt beoordeeld of de kandidaat voldoet aan de eisen gesteld in het beroepsprofiel, dit conform het huishoudelijke reglement. De kosten hiervoor bedragen € 100,=. (zie website)

Helaas zijn de accreditaties voor docenten van opleidingsinstituten niet verlengd en is er op dit moment geen instituut door TBN meer geaccrediteerd.

Praktijk Aquila houdt zich aan de beroepscode van de tarotprofessional!