Lemniscaat (Infinity)

Lemniscaat (Infinity)

De lemniscaat, is het symbool voor het begrip Oneindigheid.
De Lemniscaat is een zeer oud en veel gebruikt teken. Je vind het terug in bijna alle culturen. Sommigen noemen het de ‘liggende acht’, omwille van de gelijkenis. Wanneer we de Lemniscaat als een tekening hanteren (lineair) dan zien we twee polen die op gelijke afstand van elkaar staan met daartussen een circulaire weg die kruist in het midden.

Het symbool heeft geen richting, geeft geen richting aan en staat niet voor een cyclische beweging! Voor het Lemniscatisch denken is er geen cyclische beweging want niets komt ooit terug op dezelfde manier. “Je kan geen tweemaal in dezelfde rivier stappen.”
De Lemniscaat houdt in dat het leven, het leren en het inzicht verkrijgen oneindig is en in elkaar over blijft vloeien. Het staat voor de verbinding met de kosmische wereld, een symbool voor hoge geestelijke macht en oneindige wijsheid.
De Lemniscaat is een aanduiding voor personen die een hoger iets of plan bereikt hebben.

In de Tarot bijvoorbeeld heeft de Magiër I een Lemniscaat boven het hoofd.
Deze is precies boven zijn hoofd afgebeeld tussen de linker en rechter hersenhelft in.
De fontanel speelt hier een belangrijke rol. De Magiër is scheppend bezig en legt zijn wil op aan de materie met behulp van zijn staf die naar boven is gericht.
Het betreft geen aanduiding van een Heilige, maar van iemand die meer heeft of meer kan. De Lemniscaat heeft te maken met de energie, met doorstroming, met kracht!
Het middelpunt van deze liggende acht symboliseert zijn karmische opdracht.
Ook op de tarot kaart de Kracht X zie je boven de vrouw een lemniscaat, deze verbindt met zijn ononderbroken lijnen de ‘’eindige’’ wereld aan de ‘’oneindige ‘’ wereld.
Wat betekent dat we het principe van de eeuwig durende kringloop nog niet beseffen.
Maar er is wel iets met het intellect aan de hand.
De bloemen krans boven haar hoofd loopt uit, dus het denken is niet voor niets geweest. Het middelpunt ervaren wij als de moeilijkheid en de zwaarte van onze karmische opdracht. De vrouw richt haar aandacht naar beneden naar de leeuw, op de aarde gericht.
Ook bij Pentagrammen II zie je dit symbool terug. Als een jongleur hanteert hij de Pentagrammen die in een lemniscaat heen en weer rollen. Hiermee worden de karmische lessen van oorzaak en gevolg geleerd.

Enkele begrippen en toepassingen van de Lemniscaat:

  • Het oneindige zonder begin en zonder einde – in eeuwige beweging (ook in deze hoedanigheid bekend als symbool binnen de Wiskunde)
  • Symbool van het eeuwige leven en van de wisselwerking der tegengestelde krachten.
  • ‘Zo boven, zo beneden’, wanneer de Lemniscaat rechtop staat als een 8 – In de top de Kosmos en beneden staat symbool voor de Aarde. De mens staat in evenwicht als hij in het midden krachtig blijft staan en gebruik maakt van beide energieën
  • ‘What comes around……goes around’ – ‘Wat je zaait…..zul je oogsten’. Een standaard wet van het Universum, ook wel bekend als de wet van ‘oorzaak en gevolg’

Karma: de wet van oorzaak en gevolg
Over karma heeft vrijwel iedereen wel eens gehoord. Maar wat betekent karma nu precies?
De letterlijke betekenis van karma is “handelen” of actie. Karma wordt ook wel de wet van oorzaak en gevolg genoemd. Dit betekent dat alles wat we doen (actie) een oorzaak vormt, die op een later tijdstip een gevolg heeft. In het boeddhisme wordt de motivatie of bedoeling die achter ons handelen zit als de meest belangrijke factor gezien, omdat deze in feite het karma bepaalt.

Alles wat je denkt, zegt en doet verspreidt een energetische trilling. Vroeg of laat komt daar een energetische respons op, om de balans te herstellen.
Het werkt ongeveer zo: met iedere handeling, gedachte of uitspraak, start je een oorzaak die automatisch een gevolg heeft. Als die actie ‘goed’ was, zal het gevolg ook gemakkelijker ‘goed’ zijn.
Ons leven wordt niet zozeer bepaald door wat ons overkomt, maar door hoe we daar mee omgaan. Daarin ligt onze grootste keuzevrijheid en onze grootste kracht. Gebruik dus je recht en vermogen om te kiezen verstandig.

We gaan in onze jeugd naar school en plukken daar later als we volwassen zijn de vruchten van. Als je goed je best hebt gedaan met de studie, zul je later wellicht meer verdienen met een betere baan vinden dan iemand die het nut niet inzag van school en studie. Natuurlijk is dit wel een heel simpele voorstelling van karma, maar het zal duidelijk zijn dat alles wat we doen gevolgen heeft, hoe subtiel onze acties ook mogen zijn
Karma is een Sanskriet woord en betekent handeling en verwijst naar activiteiten die we gemotiveerd verrichten met lichaam, spraak en geest.
Deze activiteiten laten indrukken of zaadjes in onze geest achter, die rijpen tot ervaringen wanneer aan de juiste voorwaarden wordt voldaan. De zaadjes van onze activiteiten gaan zelfs met ons mee van het ene leven naar het andere, en gaan dus niet verloren.
Als we echter geen oorzaak of karma creëren voor iets, dan zullen we ook de gevolgen niet kunnen ervaren: als een boer geen tarwe zaait, zal er ook geen tarwe groeien.
Als het leven je opzettelijk tegen lijkt te zitten, mensen je lullig blijven behandelen, je steeds blijft struikelen over je eigen veters, óf over serieuzere zaken…
Probeer dan eens terug te kijken: van gevolg, naar oorzaak, naar actie.

Info van
Stichting de Ster
https://www.ankh-nederland.nl/
https://maitreya.nl/
https://www.dialoog.net/

Ga eens op een ontdekkingsreis naar het binnenste van jezelf
Jan Backus

Dank je wel voor het lezen van dit blog.
Sonja Backus
Tarot Mediator

(Alle blogs zijn geschreven door eigen ervaring, informatie via gelezen boeken, opleidingen, cursussen, internet en gesprekken met derden. Een blog met eigen interpretatie. Voor vragen of opmerkingen kun je altijd een mail sturen naar sonja@praktijkaquila.nl)