Pentagrammen 10 nader bekeken

Pentagrammen 10 nader bekeken

Er zijn verschillende mooie tarotkaarten, of tarotkaarten die mij in ieder geval extra aanspreken. Munten 10 is voor mij zo’n kaart, een kaart die me eigenlijk altijd een goed gevoel geeft.
Daarom ga ik deze kaart uitgebreider bekijken en beschrijven wat er allemaal te zien is.

Over de pentagrammen in het algemeen De weergave van het element aarde door het symbool van het pentagram is een uitvinding van Arthur Waite. Vóór zijn tijd waren het meestal munten en in het gewone kaartspel vinden we ze terug als ruiten. In het spel van Aleister Crowley worden ze weergegeven als schijven.
Joseph Campbell ziet in de reeks van de munten de economische sector van de middeleeuwse maatschappij: de handelaren en de burgers. De zwaarden staan bij hem dan voor de adel, de kelken voor de geestelijkheid en de staven voor de boerenstand. Arthur Waite heeft de munten vervangen door pentagrammen en daarmee de reikwijdte van deze groep kaarten verbreed en verdiept. Pentagrammen staan voor de mens en zijn creativiteit.
Als we scheppend bezig zijn, gebruiken we onze talenten om uit elementaire grondstoffen een hoogwaardig product te maken.
In economische termen spreken we van de toegevoegde waarde.
Wat we toevoegen bestaat uit vakmanschap, kennis, creativiteit. De toegevoegde waarde kan een concrete uitdrukking krijgen in termen van geld, maar Waite legt niet de nadruk op het geld zelf.
Bij hem gaat de aandacht naar het nuttige gebruik van talenten. Ieder mens heeft talenten en creatieve mogelijkheden.
Het element aarde is het levensgebied waarin we concreet iets doen met onze mogelijkheden. Dáár zal blijken wat het nut ervan is. De waarde ervan in termen van geld is echter relatief.
In bijvoorbeeld vrijwilligerswerk speelt geld nauwelijks een rol.
De beloning bestaat hoogstens uit zoiets onstoffelijks als dankbaarheid of een goed gevoel, wat méér waarde kan hebben dan welke hoeveelheid geld dan ook.

Het element aarde staat natuurlijk óók voor bezit. De aarde in de meest ruime betekenis is het tastbare levensgebied, dat ons de mogelijkheden verschaft om onze talenten te ontwikkelen en vorm te geven. De kaarten in de pentagrammenreeks laten het proces zien, waarin we leren om onze talenten te herkennen en te zicht te krijgen op het levensgebied (het stukje aarde) waar we onze talenten zinvol kunnen ontwikkelen en hoe we beloond worden voor onze inspanningen.

De tarotkaart Munten 10, ook wel bekend als Pentakels of Pentagrammen 10, vertegenwoordigt overvloed, welvaart en succes op het gebied van financiën, carrière en materiële bezittingen.
Het is een van de meest positieve kaarten in de tarot en staat voor het bereiken van een belangrijk doel, meestal op het gebied van geld en werk.

Wat laat het plaatje ons zien?

Onder de poort die naar een landgoed leidt, passeren twee personen elkaar, het zouden de eigenaren kunnen zijn. Het lijken man en vrouw. Naast de vrouw staat een kind die wat schuchter naast zich kijkt. Geen van hun drieën ziet de oude man die tegen de zuil van de poort leunt. Hij draagt een gewaad dat met wijnstokken versierd is. Alleen de twee honden merken de man op.
Het tafereeltje herinnert aan de terugkeer van Odysseus, die allereerst herkend werd door zijn trouwe hond Argo en die zijn gewaad had gekregen van de godin Athene.
De pentakels zijn geordend in de vorm van de kabbalisme levensboom*.

Oppervlakkig gezien heeft munten 10 betrekking op het huislijk leven. Het gezin op de kaart merkt de magie die rondom hen heen hangt niet op. Doordat de personen elkaar niet aankijken kan het zijn dat ze niet veel contact samen hebben, vooral de vrouw, kunnen we zien, dat zij ietwat bezorgd over haar schouder naar de man gluurt. Niemand die de oude man ziet…

Betekenis van de kaart. Het kan gaan over dat men heel veel doet en heeft. Of dat er heel veel van waarde is. Dan is het de vraag, ben je je hiervan ook bewust? De waarde gaat, vaak voor mijn gevoel in eerste instantie, over meer over figuurlijke waarde. Waardes die je hebt overgenomen van andere generatie(s). Denk aan bepaalde tradities – kennis.
Het laat ook het ongecompliceerde jezelf zijn zien. Het kunnen genieten van het leven zoals het is, onopgesmukt en echt. De aarde geneugten mogen beleefd en genoten worden, terwijl in die vreugde de band met het AL wordt ervaren. Ervaar de volheid van het leven.

Tevens kan het te maken hebben met rijkdom, welvaart, erfenissen en familiezaken. Het bereiken van materiële rijkdom en overvloed. Het creëren van een nalatenschap en zorgen voor degene van wie je houdt. Het vinden van veiligheid en zekerheid in je eigen leven. Verbonden kunnen zijn met je familie, je verleden en je thuis. Wellicht ook een herinnering dat je gevoel van eigenwaarde, je geluk niet afhankelijk zou moeten zijn van materiële bezittingen of financiële zekerheid. (dat laatste kan discussie geven maar ook iets om over na te denken)

Als je deze kaart tegenkomt, mag je je weg zien te vinden tussen oud en nieuw, het bekende en het onbekende. De traditie verdient respect, want vorige generaties hebben er voor geworsteld en gezwoegd.
Tegelijk heeft de traditie óók iets dwingends. De last van het collectieve verleden kan zwaar drukken en nieuwe ontwikkelingen bemoeilijken. Zelfs als we breken met de traditie, zijn we er nog niet los van. We erven van onze voorouders niet alleen hun verworvenheden, maar ook hun tekortkomingen en onopgeloste problemen.

Een goede leraar vertelt wat hij weet maar zal ook kunnen toegeven wat hij niet weer en zijn dilemma’s aan zijn leerlingen voorleggen. Wat we doen met de erfenissen uit het verleden is onze vrijheid en onze verantwoording.

Ga achter die dingen aan die jij wil in plaats van wat de maatschappij van verwacht.

Positieve vooruitzichten vanuit de kaart. Er is voldoende kennis, geld en wellicht ook macht om te doen wat men wil. Pensioen of andere gift. Goede omgang met geld. Kans op verloving of huwelijk.

Omgekeerde betekenis. Tegenslag in materiële zaken. Kans op verlies van een erfenis. Kans op verlies van familiebanden. Problemen met oudere familieleden. Kans op een gedwongen, materieel huwelijk.
Beperkte invloeden van oude tradities. Vriendjespolitiek. Het kwijtraken van geld, bv door gokken, kansspelen.

Ga je dieper naar de kaart kijken dan zien we:

Tegen de boog staat de magische staf van de oude man. (Is het de staf van de Magiër?) Hierin schuilt het grondthema van de pentagrammen: in de alledaagse werkelijkheid zit meer magie dan doorgaans wordt waargenomen.

Op de poort aan de linkerkant zijn twee wapenschilden afgebeeld.
Het bovenste toont een burcht en het onderste een weegschaal.

De burcht is een symbool voor veiligheid en goddelijke bescherming.

De grote poort in het midden verdeelt het tafereel in twee gebieden: het heldere daglicht in de verte stelt het gewone dagelijkse leven voor, het schemergebied op de voorgrond vertegenwoordigt de verborgen ervaringen, de magie in de gewone dingen van het dagelijks bestaan.

Het familiewapen op de poort suggereert een rijke traditie. De kaart toont een opeenhoping van welvaart en cultuur.

De weegschaal, afgebeeld boven het hoofd van X de oude man, staat voor balans en harmonie. Ook staan ze voor gerechtigheid, en dat er verschillende ontwikkelingsmogelijkheden in evenwicht zijn. De weegschaal die boven het hoofd van de oude man is afgebeeld, is in evenwicht. De arm van de weegschaal staat horizontaal, dus de schalen zijn in evenwicht (ook al is één schaal niet te zien).
De situatie is stabiel en kan wel tegen een stootje.

De oude man kan ook worden gezien als een mentor of gids die zijn kennis en ervaring deelt met anderen. Hij kan advies geven over hoe je financiële doelen kunt bereiken en hoe je succesvol kunt zijn op het gebied van werk en carrière.

Sommige interpretaties van de kaart die samenvatten dat de oude man ook kan staan ​​voor de vereisten van het nemen van verantwoordelijkheid voor uw eigen financiële situatie. Hij herinnert eraan dat we verantwoordelijk zijn voor ons eigen financiële welzijn en dat we hard moeten werken om ons succes te bereiken.

De oude man kent het verleden, afgebeeld door grijze torens achter hem en geeft zijn wijsheid en kennis door aan zijn familie. Toch lijkt het gezin de aanwezigheid van de oude man met de tovenaarsmantel niet op te merken. De grijsaard zou de ouder geworden magiër, een profeet of een kabbalist kunnen zijn die hen vermomd als bedelaar bezoekt. Dus wees gastvrij voor iedereen, want je weet maar nooit…!

Zijn grijs /witte haar
staat voor de ouderdom maar daardoor heeft hij ook veel wijsheid vergaard.
Over het algemeen wordt de oude man op de kaart Pentagrammen 10 gezien als een positief symbool van succes, wijsheid en stabiliteit op het gebied van financiën en materiële bezittingen.
Daarnaast kunnen de symbolen op de kaart ook verwijzen naar de sociale status en de erfenis die wordt overgenomen van generatie op generatie. Het kan ook concluderen dat een persoon zich op zijn gemak voelt bij het hebben van materiële welvaart en financiële stabiliteit.

In de omgekeerde positie kan de kaart wijzen op verlies van rijkdom, conflicten binnen de familie van gebrek aan erkenning voor iemands succes.

De familieleden
De oude man op de kaart vertegenwoordigt de traditie. Zijn werk zit er op.
Het echtpaar is actief bezig met het beheer van het familiebezit. Zij dragen de verantwoordelijkheid. Het kind kijkt van achter moeders rok van de kaart weg, de toekomst in. Wat gaat hij doen met zijn toekomstige erfenis? Zal hij de tradities voortzetten of begint hij iets heel nieuws?

Man, vrouw en kind symboliseren de mentale, geestelijke en de materiële wereld. Deze drie hoedanigheden geven, doordat ze in harmonie met elkaar verbonden zijn, de mogelijkheden tot een evenwichtige ontplooiing.

Het plantenrijk en het dierenrijk, voorgesteld door de druiventrossen en de twee grijze honden, bieden hun gaven en diensten aan.

Het grote landhuis duidt op welvaart. De rijke architectuur staat voor de vormscheppende kracht van mensen, die goed georganiseerd samenwerken.

De druiven staan voor het beste wat de aarde te bieden heeft.
De wijnranken op het gewaad symboliseren het zoete leven.

De honden symboliseren de zintuiglijke waarnemingen en de instinctmatige drijfveren.

Honden worden vaak gezien als trouwe metgezellen die symbool staan ​​voor loyaliteit, bescherming en gezelschap. In sommige tarotdecks worden de honden afgebeeld als jachthonden, wat zou kunnen worden toegevoegd aan het idee van het najagen van materiële rijkdom en het behaalde succes in de zakenwereld.

Het is ook mogelijk dat de honden symbool staan ​​voor de bescherming van het huis en de familie, en dat ze de waakzaamheid en het vermogen van de familie vertegenwoordigen om hun rijkdom te behouden en te beschermen tegen gevaren van buitenaf.

De honden staan voor hulpvaardige instincten die ons in het dagelijks leven op geheimen opmerkzaam maken die – zoals de oude man- aan de rand van de dit plaatje wacht om ontdekt te worden en dan ons leven kan verrijken. Honden hebben hun instinct nog niet begraven onder alle rationele denkbeelden die de mens ondertussen heeft.

Helemaal links, in de zwart-wit geblokte rand, is een glimp van een kasteel op een berg te zien. Dit herinnert aan het kasteel-op-een-berg in een van de bekers van Bekers 7: een luchtkasteel (illusie). Als je heel diep kijkt is Pentakels 10 ondanks alle rijkdom misschien wel een illusie van geluk

Als advies bij deze kaart: Maak gebruik van je levenservaring en erken je innerlijke rijkdom. Laat je niet door het leven van alledag opjagen. Open je ogen voor de geheimen en het mooie leven wat men makkelijk mist wanneer je er achterloos aan voorbij loopt.


*De Levensboom

Een belangrijke tool van de Kabbalah is de levensboom; een visuele weergave van het leven en het universum. De levensboom gaat over de mens met zijn kwaliteiten en valkuilen, met zijn mogelijkheden en beperkingen. Door aanleg, cultuur, opvoeding, opleiding, sociale omgeving etc. wordt je gevormd tot wie je nu bent. Bepaalde talenten ontwikkelen zich verder, andere blijven achter.
De Levensboom is hier opvallend over de afbeelding heen getekend. Je moet a.h.w. dóór de Levensboom heen kijken om de situatie goed te beoordelen.
Soms is de kaart daarom een aansporing om meer op het wezenlijke, innerlijke aspect van de dingen te letten.
De levensboom stelt in zijn totaliteit de verworvenheden in het aardse leven voor en vormt tegelijkertijd een middel en een systeem om het aardse en het spirituele bestaan te begrijpen.

Ga eens op een ontdekkingsreis naar het binnenste van jezelf
Jan Backus

Dank je wel voor het lezen van dit blog.
Sonja Backus
Tarot Mediator

(Alle blogs zijn geschreven door eigen ervaring, informatie via gelezen boeken, opleidingen, cursussen, internet en gesprekken met derden. Een blog met eigen interpretatie. Voor vragen of opmerkingen kun je altijd een mail sturen naar sonja@praktijkaquila.nl)


Info uit:
Met tarot op stap van Hajo Banzhaf
De tarot in de herstelde orde van Onno en Rob Docters van leeuwen
De levende tarot van Jan Ton
De tarot als levensweg van Karen Hamaker-Zondag
De tarot als sleutel tot inzicht van Eleonore Oldenburger
www.mirrar.me
Stichting de Ster
Internet