2024 gezien vanuit de Tarot

2024 gezien vanuit de Tarot

Het jaar van de Gerechtigheid VIII. (geschreven nov 2023)
Als je 2 + 0 + 2 + 4 optelt krijg je 8, 2024 is dan een 8 jaar, het jaar van Gerechtigheid*.

2024 het jaar van de onder andere Tarotkaart de Gerechtigheid VIII.
Vrouwe Justitia zit in een rood gewaad op haar troon zonder blinddoek tussen twee grijze pilaren. Met in haar rechterhand een zwaard omhoog houdend en in haar linkerhand houdt ze een weegschaal vast. Een jaar waarin we geconfronteerd worden met waarden en normen, (het vragen om) eerlijkheid, verantwoording, evenwicht vinden en keuzes maken.

In 2024 is het belangrijk om zo objectief en oprecht mogelijk naar onszelf te kijken en tevens op een eerlijke wijze naar ons eigen leven te kijken. Dit is een jaar om na te denken over je beslissingen en acties. Tevens om je ook bewust te zijn van de gevolgen op de lange termijn. Wat belangrijk is; je kunt niet eerlijk zijn naar anderen totdat je eerlijk bent naar jezelf. Wees op je hoede voor degene die oneerlijke bedoelingen met je hebben of een wit voetje bij je willen halen. Zorg ervoor dat je zelf ook niet op deze manier handelt. Als je namelijk eerlijk en oprecht zaken doet kun je passend beloond worden. Probeer je de boel op te lichten of ben je oneerlijk, dan zal je eigen handelen ook geen succes opleveren. Je bent zelf verantwoordelijk voor hetgeen je krijgt.
Het vereist eerlijkheid tegenover jezelf en ook naar een ander toe. Zet eens zonder opsmuk op een rijtje wie jij bent en waar jij staat. Weeg alle kanten af voordat je een beslissing moet nemen. Beoordeel je eigen situatie om erachter komen waar jouw eigen ik ligt en beslis wat je volgende stap gaat worden. Weet hierbij dat je niet alle verantwoording op je eigen schouders hoeft te nemen. Neem je eigen verantwoording maar draag deze misschien ook eens over en/of kies voor de gulden middenweg. Bewandel de juiste weg die overeenstemt met je eigen integriteit.
2024 is een jaar waarin je je mag richten op wat echt belangrijk is voor je welzijn en succes. Waarin je eerlijk en rechtvaardig kunt zijn in je relaties, beslissingen en acties. Je kunt worden uitgedaagd om objectief te blijven en je daarbij niet te laten leiden door emoties of vooroordelen. Laat de kaart de Gerechtigheid je helpen je te richten op je doelen en waarden, om verantwoordelijkheid te nemen voor je keuzes en acties. Dit kan een jaar zijn waarin je groeit en evolueert op persoonlijk, professioneel en spiritueel gebied. Ken de wet van oorzaak & gevolg en ontwikkel zo jouw gevoel en je intuïtie.
Als aandachtspunt in het algemeen; wees je bewust van alle gegevens die je online (denk aan o.a. social media) achterlaat. Het digitale tijdperk waarin we leven zorgt ervoor dat een ander met één druk op de knop namelijk voor eigen rechter kan spelen, nu óf in de toekomst, door middel van bijvoorbeeld online shaming*, doxing* of intimidatie. Vooral de jeugd is beïnvloedbaar en kan niet altijd beoordelen of iets fair is of niet. Worden al jouw persoonlijke gegevens op een rechtvaardige, eerlijke manier gebruikt of opgeslagen? Wees je hier in ieder geval van bewust!
Ook is de vraag of alle (nieuws) berichten op de juiste manier neergezet worden. Hoe rechtvaardig is de wereld om ons/jou heen?
Onderzoek zelf met je rechterkant, je rationele kant (de kant van het zwaard) om tot een objectief en fair oordeel te komen.
Maar maak tevens ook gebruik van je linkerkant, je gevoelskanten en maak je intuïtieve afweging (de weegschaal hier in je linkerhand). Maak je eigen balans op.
Verder ben je in principe zelf verantwoordelijk hoe je het jaar 2024 ervaart. Denk dan aan het gezegde: wat je zaait zul je oogsten. Dat kan verrijkend zijn maar ook onaangenaam, afhankelijk van je opstelling in het verleden. Mocht je geconfronteerd worden met onaangename gevolgen vanuit het verleden dan is nu de gelegenheid om wat vroeger verkeerd is gegaan zo in orde te brengen zodat je (meer) vrede kunt hebben en in de toekomst hier geen last meer van zult ondervinden.
Affirmatie: Ik ben verantwoordelijk voor mijn leven. Ik oogst wat ik zaai.

*Shaming is een Engels woord dat het bekritiseren of vernederen van iemand.* doxing; het online bekend maken van persoonlijke gegevens om iemand te intimideren.

17 = 1 + 7 = 8, is de Ster = de verborgen karma kaart De Ster is de kaart van Geloof, Hoop & Bezieling.
Wees hoopvol en overtuigd van een goed verloop. Maak gebruik van je gedachtekracht, deze doet veel meer dan je wellicht zou denken. Smeed nu toekomstplannen en waag een nieuw begin, waarbij je je op doelen op de lange termijn richt. Vooral wanneer je een crisis of moeilijke fase achter de rug hebt, is nu de tijd aangebroken voor nieuwe hoop en toekomstvisioenen. Je mag je kwetsbaarheid laten zien, dat kan soms lastig of moeilijk zijn maar het kan ook je kracht laten zien. Laat zien wie je echt bent, dat kan ervoor zorgen dat je emotioneel en rationeel beter in balans kunt komen. Ook al zijn je plannen in het begin niet heel duidelijk, het resultaat zie je vaak pas achteraf. (ook een zaadje heeft tijd nodig om te groeien) Laat je leiden en inspireren door je eigen innerlijke ster van Bethlehem die leid je naar een plek van hoop, bevrijding en verlossing.
Affirmatie: Ik vertrouw dat het Universum mij leidt in moeilijke tijden en mij naar de oplossing brengt.

Wil je het verder uitdiepen dan kun je de kaarten apart bekijken.

2 Spiritualiteit 0 Origineel 2 Spiritualiteit 4 Orde en structuur

2 is De Hogepriesteres. Spiritualiteit of anders genoemd bewustzijn, neemt steeds meer een plek in in onze maatschappij. De Hogepriesteres adviseert ons om het jaar op een vrouwelijke spirituele manier aan te gaan. Volg dat gevoel wat van binnenuit goed voelt. (je intuïtie). De twee tweeën kunnen soms zorgen voor twijfels of dualiteit. Je zult af en toe geduldig moeten afwachten totdat je daadwerkelijk kunt gaan handelen in dat wat voor jou goed voelt.

0 is De Dwaas. Deze kaart adviseert ons om origineel en uniek te zijn. Loop dus niet met de massa mee maar volg je eigen pad in vrijheid. Ga onbevangen op weg maar wees wel alert. Vertrouw op jouw eerdere pad, maak gebruik van je eerdere ervaringen en alles wat je daarvan geleerd hebt. En ga van daaruit verder op jouw eigen unieke pad, alleen jij kunt jouw pad lopen. Het hondje symboliseert als oudste huisdier van de mens; trouw. Hij blaft om aan te geven dat het moment daar is om de sprong te wagen, men zal wellicht meer in actie kunnen komen op diverse gebieden. Vertrouw op je instinct.

2 is De Hogepriesteres, zie bovenstaand.

4 is De Keizer. De Keizer is als een vaderfiguur. Hij is iemand met daadkracht, wensen die je nastreefde of voornemens die je eerder had kunnen nu aan de werkelijkheid getoetst worden. Je kunt het nu gaan realiseren, let wel, overtollige ballast moet je nu wel overboord gooien. Belangrijk is om jouw eigen grenzen aan te geven. Wetten en regels vragen dit jaar meer aandacht. Soms kan er meer structuur aangebracht worden of de (strenge) structuur mag juist losgelaten worden. Met flexibele volharding kun je (als je hierin je eigen rode draad volgt) je eigen voornemens in daden omzetten. Maar wees niet te dominant. Doe de dingen stap voor stap en wees soms niet te koppig. 😊 Spring ook eens uit de band! Algemeen gezien zou orde en gezag belangrijk kunnen zijn in 2024, de vraag is of deze er juist is of niet. En… of deze op de juiste wijze wordt neergezet.

Tevens kunnen we kijken naar de getallen en welke landen hierbij horen en die internationaal belangrijk kunnen zijn in 2024 het jaar van de Gerechtigheid.

8 = Gerechtigheid, hierbij horen de landen Duitsland, Algerije en Noorwegen.

2 = Hogepriesteres, hierbij hoort het land Polen
2 maal de 2 in de datum 2024: twijfel over positie en houding in en rondom Polen over een aan te nemen houding.

4 = De Keizer, hierbij horen de landen Nederland en Portugal.

20 = Opstanding. Deze is verbonden met ver weggelegen landen zoals China, Iran en India.

11= Tussen de Hogepriesteres (kaart 2) en de kaart de Opstanding (20), vinden we de kaart Kracht (11).
Landen behorende bij de kaart Kracht XI zijn Rusland en Zweden.


Je kunt ook kijken wat de kaart van de 20 ste eeuw ons wil laten zien.
20 Bevrijding

20 Het Oordeel. Gaat over nieuwe mogelijkheden een gevoel van bevrijding. Waartoe wordt jij geroepen in deze eeuw? We moeten als het ware wakker getoeterd worden om een verandering aan te brengen. Neem de verantwoording om uit beperkte kaders te komen. Kom uit de kast en laat zien wie je bent, je werkelijke IK. Kijk naar wat jij nodig hebt om je wezenlijke zelf te kunnen laten zien. Geef daar ook gehoor aan. Het kind wat je ziet kun je vertalen naar de jeugd. De jeugd kan de verbinding zijn in de huidige tijd. Zij zullen de verandering kunnen aanbrengen met betrekking tot onder andere klimaatsverandering. De jeugd kan het voortouw gaan nemen om uitbuiting verder te voorkomen. De jongeren kunnen de vernieuwing gaan brengen. Echter, ze zullen wel eerst moeten ontdekken wie ze zelf zijn. Dat kan heavy zijn, mede door de Corona periode waardoor velen het lastig vinden om zichzelf te zijn of zijn ze zoekende om zich prettig te voelen in de wereld om hen heen. Tevens worden tegenwoordig meningen van alle kanten op iedereen als het ware afgevuurd, om hierin een eerlijk standpunt te kunnen nemen is niet altijd makkelijk.
Ieder zal moeten ontdekken wie hun wezenlijke zelf is, zodat ieder met beide voeten stevig op de grond kan staan. Accepteer jezelf zoals je bent. Oordeel niet, niet over jezelf en niet over anderen. Het Oordeel XX symboliseert de verlossing en bevrijding van datgene wat ons eerder gevangen hield. Wat er in ons leven ook gaande is, er is een roep van binnenuit om een belangrijke wijziging aan te brengen. Deze verandering kan op iets heel gewoons betrekking hebben, maar ook op drastische wijziging in onze levenshouding. Deze kaart heeft een bijzonder gunstige betekenis en staat voor de beslissende stap naar zelfverwerkelijking. Zelfverwezenlijking is puur zijn wie je bent, los van oordelen en verwachtingen, van anderen én van jezelf. Zorg dat jij kunt zijn wie jij bent! Sta open voor verandering, ook al is dat niet altijd makkelijk.

*Note: De Rider-Waite tarot, verschenen in 1909, is een van de populairste kaartspellen ter wereld. De kunstenares Pamela Colman Smith ontwierp de afbeeldingen volgens de aanwijzingen van academicus en mysticus Arthur Edward Waite waarna het gepubliceerd werd door the Rider Company. Waite heeft deze echter de Kaarten de Kracht en Gerechtigheid omgedraaid. In oudere tarotspellen, waarvan de Tarot van Marseille de bekendste is, is Gerechtigheid de achtste tarotkaart van de grote Arcana en niet Kracht. Kracht is van oudsher de elfde kaart.
Ik hou me aan de oude volgorde van oudsher en dus is de 8 ook bij mij de Gerechtigheid VIII.

(Alle blogs zijn geschreven door eigen ervaring, informatie via gelezen boeken, opleidingen, cursussen, internet en gesprekken met derden. Een blog met eigen interpretatie. Delen mag, graag met bronvermelding. Voor vragen of opmerkingen kun je altijd een mail sturen naar sonja@praktijkaquila.nl)