Reiki

Wat is de betekenis van Reiki ?
Voor de uitleg van de betekenis verdelen we ‘Reiki’ in de termen: ‘rei’ (wat universeel betekent) en ‘ki’ (wat levensenergie betekent).
Het is een alternatieve geneeswijze, een energetische therapievorm. Reiki is uitgevonden door Mikao Usui in Japan en wordt sinds +- 1920 onderwezen. Er zijn meerdere vormen, ik volg Usui. Door blokkades (van bijvoorbeeld stress), kan je energie soms niet goed meer door stromen en dat kan verschillende klachten geven.
Met de levensenergie helpt Reiki om blokkades te verzachten en boost het het zelf herstellend vermogen van je lichaam. Het helpt je om weer terug in balans en in contact met jezelf te komen. De behandelingen zijn in principe gebaseerd op handposities, maar het is ook mogelijk om een sessie op afstand te ervaren. Het klinkt misschien zweverig, maar als je je bezeert dan is vaak het eerste wat je doet… met je hand naar de pijn gaan.

Er zijn vele misvattingen over Reiki. Het belangrijkste is dat het geen vervanging voor klassieke geneeskunde is – wel een mooie aanvulling! Reiki doet wat voor jou het beste is. Dit is voor iedereen anders. Het kan ontspannend werken, je meer energie geven, klachten doen verminderen en je nieuwe inzichten geven. Je wordt je bewust van de blokkades die je onbewust hebt opgebouwd als zelfbescherming. Deze overbodige blokkades worden op een zachte manier losgemaakt en opgeruimd. Dit gebeurt door handoplegging waarbij energie vrijkomt die genezing en welzijn bevordert.

Reiki doet wat het moet doen. Je kan deze energie niet sturen. Als reikibehandelaar ben ik slechts een kanaal voor het doorgeven van deze prachtige helende energie. Jouw lichaam heelt met behulp van deze energie geleidelijk aan zichzelf. Wat de behandelaar doet is enkel de trillingsfrequentie rondom jouw lichaam verhogen, plaatsen met disharmonie in het lichaam reageren hierop. Door de hoge trilling van energie wordt het lichaam ertoe aangezet het helingsproces op te starten. Reiki energie heeft een eigen intelligentie en weet perfect waar de energie het meest nodig is. Vaak zal het effect van Reiki in eerste instantie reinigen en zuiveren zijn, als voorbereiding op het verdere proces. Het zal ook afhankelijk zijn hoe lang de klacht bestaat en uit hoeveel lagen ze is opgebouwd hoeveel Reiki er nodig is om verbetering te verkrijgen. De behandelaar kan dit proces zelf niet sturen. Hij/zij kan wel aanvoelen waar veel Reiki nodig is en eventueel het proces kracht of zuivering bij zetten door gebruik van symbolen of ademhalingstechnieken. Verder doet jouw lichaam het helemaal zelf! Reiki kan een zinvolle ondersteuning zijn in een verwerkingsproces, transformatieproces, bij grote veranderingen in het leven, bij ziekte, bij verdriet, bij pijn. Reiki ondersteunt, versterkt, troost, heelt, geeft warmte en liefde. Het is goed om te beseffen dat het geen wondermiddel is dat je van al je klachten afhelpt. Reiki vormt een ondersteunende rol in het helingsproces. Echter elk lichaam reageert positief op liefdesenergie. Reiki kan nooit schade toebrengen.

Hoe gaat een behandeling van Reiki?
Als je binnenkomt in mijn praktijk mag je de schoenen uitdoen, kleren hou je aan en je kunt plaatsnemen in de stoel. Dan ga met jou in gesprek of je ergens een klacht ervaart of ergens last van hebt. Daarna mag je gaan liggen op je rug en krijg je een deken over je heen. De komende ca 45 min mag je lekker blijven liggen.
Een Reiki behandeling begint met het voor mij afstemmen op de energie en het openzetten van de chakra’s. Daarna leg ik mijn handen op verschillende posities van je hoofd, boven je gelaat, oren, op je schouders, hals, benen, rug en voeten. Rondom de romp zijn handopleggingen boven dit gedeelte. (ik raak je dus niet aan) Soms blijven mijn handen langer ter plaatste, soms korter, al naargelang de energie die op deze plek nodig is. Na deze posities sluit ik weer al je chakra punten en hou je voeten wederom even vast, waarna ik als afsluiting de energie weer afstrijk langs je lichaam. Na de behandeling ben je meestal heel ontspannen en vredig. Je kunt dan weer langzaam rechtop komen zitten en krijg je van mij een glaasje water.

Wat voel je tijdens een Reikibehandeling? Hoe ervaar je Reiki?
Allereerst hoef je niets specifiek te voelen tijdens de sessie. Wat je wel of niet voelt staat helemaal niet in relatie tot het effect van de behandeling. Sommige mensen voelen op de plaats van de handen van de behandelaar op hun lichaam tintelingen, warmte, koude, schokjes, golven van energie, hitte, prikkeling, soms wordt er niets gevoeld. Bijna iedereen voelt de liefde en de warmte die van deze energie uitgaat. De behandelaar richt zijn volledige positieve aandacht op jou, energie volgt de aandacht. Reiki energie is van nature harmoniserend en zal dus plaatsen van disharmonie in je lichaam herkennen en transformeren.

Het al of niet succesvol zijn van een Reikibehandeling kan je niet altijd direct, tijdens of kort na een behandeling zien, maar zal wel merkbaar zijn aan een gestage verandering in je leven wat betreft gezondheid en levendigheid, gedragspatronen of gewoontes die kunnen veranderen. Of er kan een verandering in jouw bewustzijn optreden waardoor je opeens beter inzicht hebt over waar het probleem ligt en hoe je dit moet aanpakken.

Let wel: Soms kan een klacht zich ook eerst verergeren voordat het beter wordt. Dit komt niet vaak voor, maar zal daarna ook snel weer verminderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vaker naar de wc moeten omdat het lichaam van de afvalstoffen af wilt komen. Of veel hoesten als er iets in de keelchakra moet worden opgeruimd.

Gemiddeld duurt een Reikibehandeling ca 45 minuten. Hou er rekening mee dat je 60 – 75min in de praktijk bent. Drink na een behandeling voldoende water zodat jouw lichaam de afvalstoffen gemakkelijk kan afvoeren.

FYSIEK, MENTAAL, ENERGETISCH EN SPIRITUEEL TERUG IN BALANS…..